۸ بهمن ۱۳۹۸
خانه / مشخصات فردی

مشخصات فردی

مشخصات فردی: متولد (۱/۱/۱۳۳۷ – اقلید)
شرح مدارک علمی: مکــــان: سال پایان دوره:
دیپلم در رشته‌ی تجربی اقلید ۱۳۵۶
فوق دیپلم تربیت معلم شهید رجایی- شیراز ۱۳۶۰
لیسانس زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت معلم تهران ۱۳۶۶
فوق لیسانس زبان و ادبیات عربی                     دانشگاه تهران ۱۳۷۰
دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس تهران ۱۳۷۷
استادیار بخش زبان و ادبیات  فارسی وعربی از سال ۱۳۷۷
دانشیار بخش زبان و ادبیات عربی از سال ۱۳۸۵
استاد (پایه ۳۱ ) بخش زبان و ادبیات عربی از سال ۱۳۹۱