۸ بهمن ۱۳۹۸
خانه / کتب / ۵- نامه‎نگاری به زبان عربی
۵- نامه‎نگاری به زبان عربی
نامه‎نگاري به زبان عربي

۵- نامه‎نگاری به زبان عربی

‏سرشناسه : م‍ی‍رق‍ادری‌، سیدف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌، ‏‫۱۳۳۷ -‏
‏عنوان و نام پدیدآور : ک‍ت‍اب‍ه‌‌ال‍رس‍ائ‍ل‌ ب‍ال‍ل‍غ‍ه‌‌ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ و ف‍ن‌ ال‍ت‍ل‍خ‍ی‍ص‌: (ن‍ام‍ه‌ن‍گ‍اری‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ و خ‍لاص‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌)/ ال‍دک‍ت‍ور س‍ی‍د ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌ م‍ی‍رق‍ادری‌.
‏وضعیت ویراست : [ویراست؟].
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)‏‫، ۱۳۸۲.‏‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏‏۲۷۹ص.
‏فروست : س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌)‏‫؛ ۶۷۶‏‬. زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‌‏‫؛ ۲۱.‏‬
‏شابک : ‏‫‏‏۱۳۵۰۰ری‍ال‌‏‬‏‬‮‬‏‫:‏ ‫‭‭‭‎۹۶۴-۴۵۹-۷۱۴-۱ ‬‏‬‏‬ ؛ ‏‫۱۷۵۰۰ ریال ‮‬(چاپ دوم)‮‬‬ ؛ ‏‫۲۶۰۰۰ ریال‏‬‏‬‮‬‏‫: چاپ سوم‏‬‏‬‏‫‭‭‭۹۷۸-۹۶۴-۴۵۹-۷۱۴-۵ :‏‬‏‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏یادداشت : عربی.
‏یادداشت : ‏‫‏‏‏پ‍شت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ لات‍ی‍ن‍ی‌ش‍ده‌: ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‎Dr. S. F. Mirqaderi letter writing in Arabic‬.
‏یادداشت : چاپ دوم: بهار ۱۳۸۵.
‏یادداشت : چاپ سوم: بهار ۱۳۸۶.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۲۷۷] – ۲۷۹؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏موضوع : نامه‌نگاری عربی
‏موضوع : ‏‫چکیده‌نویسی
‏موضوع : زبان عربی — انشا و تمرین
‏موضوع : نگارش علمی و فنی
‏شناسه افزوده : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها‏‫ (سمت)
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭‭‭‭PJ۶۱۶۱‏‫‭‭‭‭‭/م‌۹۴ک‌۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‭‭‭‭۴۹۲/۷۶
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۴۹۵۸

پاسخی بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*