۸ بهمن ۱۳۹۸
خانه / پایان نامه ها

پایان نامه ها

راهنمایی و مشاوره‌ی پایان نامه‌ها:

۱.مقایسه‌ی ترجمه‌ی ۱۵ جزء دوم قرآن از فولادوند و معزّی، کارشناسی ارشد، (دانشجو: عباس مرادی)، ۱۳۷۸.

۲.نازک الملائکه و نیما، کارشناسی ارشد، (دانشجو: سوسن جوانمردی)، ۱۳۷۹.

۳.    بررسی تطبیقی وطنیات بهار و احمد شوقی، کارشناسی ارشد، (دانشجو: نوازالله فرهادی)، ۱۳۷۹

۴.     بررسی تطبیقی دیوان بهار و احمد شوقی در مبحث و جهل و مبارزه با فساد، کارشناسی ارشد، (دانشجو: مهرانه رنجبر)، ۱۳۸۰.

۵.     مقایسه‌ی ترجمه پانزده جزء دوم قرآن از خرمشاهی و قمشه‌ای، کارشناسی ارشد، (دانشجو: علی آزادی)، ۱۳۸۰.

۶.     حکمت در شعر سهراب سپهری و جبران خلیل، کارشناسی ارشد، (دانشجو: عبدالرضا سعیدی)، ۱۳۸۰.

۷.     انسان و اجتماع در آثار اخوان ثالث و ایلیا ابوماضی، کارشناسی ارشد، (دانشجو: جواد دهقانیان)، ۱۳۸۱.

۸.    تأثیر حکمت عملی در غررالحکم و مثنوی، کارشناسی ارشد، (دانشجو: معصومه حقیقت‌زاده)، ۱۳۸۱.

۹.     نگرش عرفانی به طبیعت در آثار سهراب سپهری و جبران خلیل، کارشناسی ارشد، (دانشجو: رحمان فلاحی‌مقدم)، ۱۳۸۲.

۱۰.    شهادت و شهید در عرفان اسلامی، دکتری، (دانشجو: سید مهدی خیراندیش)، ۱۳۸۲.

۱۱.    تطبیق ضرب‌المثلهای منطقه‌ی کهکیلویه با فارسی فصیح، کارشناسی ارشد، (دانشجو: حسین آذرشب)، ۱۳۸۲.

۱۲.   بررسی تطبیقی ضرب‌المثلهای فارسی و عربی بر اساس امثال و حکم دهخدا، (قسمت اول)، کارشناسی ارشد، (دانشجو: راضیه فضلی)، ۱۳۸۳.

۱۳.  بررسی تطبیقی فخر و مباهات در دیوان خاقانی و متنبّی، دکتری، (دانشجو: رویین‌تن فرهمند)، ۱۳۸۴.

۱۴.   تأثیر آداب و فرهنگ ایران در فرهنگ عربی، دکتری، (دانشجو: نجمه دری)، ۱۳۸۴.

۱۵.  عشق در دیوان اقبال و شابی، کارشناسی ارشد، (دانشجو: پیوند بالانی)،۱۳۸۴

۱۶.   بررسی تطبیقی گلشن راز و دیوان ابن فارض مصری، کارشناسی ارشد، (دانشجو: سیده مرضیه حسینی)، ۱۳۸۵.

۱۷.  مقایسه‌ی ترجمه قرآن از مترجمان فولادوند و خرم دل، کارشناسی ارشد، (دانشجو: محمد جواد پیشوایی)، ۱۳۸۷.

۱۸.  تطبیق ضرب‌المثل‌های فارسی و عربی بر اساس امثال و حکم دهخدا، (قسمت دوم)، کارشناسی ارشد، (دانشجو: منظر زارعی)، ۱۳۸۷.

۱۹.  تطبیق ترجمه قرآن، کارشناسی ارشد، (دانشجو: مهرتاج سعادت)، ۱۳۸۷.

۲۰.  تطبیق ضرب‌المثل‌های فارسی و عربی بر اساس امثال و حکم دهخدا، (قسمت سوم)، کارشناسی ارشد، (دانشجو: رؤیا زلفی قاسمی)، ۱۳۸۸.

۲۱.  نقد و تحلیل نقائض دوره ی اموی، (دانشجو: جواد بحرینی)، کارشناسی ارشد، ۱۳۹۰.

۲۲.  دراسه حول إتّجاهات شعر الیهود المعاصر، کارشناسی ارشد، (دانشجو: کریم کشاورزی)، ۱۳۹۰.

۲۳.  بررسی تطبیقی نمایش نامه های آخوندزاده و یعقوب صنّوع، کارشناسی ارشد، (دانشجو: نجمه رستمی)، ۱۳۹۰.

۲۴.  بررسی تطبیقی شعر مدحی در دیوان خاقانی و متنبّی، دکتری، (دانشجو: احمد نور وحیدی)، ۱۳۹۱، با همکاری دکتر ریاحی زمین

۲۵.  بررسی تطبیقی اشعار سیاسی بهار و رصّافی ، کارشناسی ارشد، (دانشجو: موسی بیات)، ۱۳۹۱.

۲۶.   بررسی تطبیقی امثال فارسی و عربی (قسمت چهارم امثال و حکم دهخدا)، کارشناسی ارشد، (دانشجو: مریم جعفری)، ۱۳۹۱.

۲۷.  بررسی دلالی جمله اسمیّه در سوره ی بقره، کارشناسی ارشد، (دانشجو: فاطمه تقی زاده فرد)، ۱۳۹۰.

۲۸.  شرح دشواری های کتاب مکارم الأخلاق رضی الدّین نیشابوری، کارشناسی ارشد، (دانشجو: الهام جاهدی)، ۱۳۹۰.

۲۹.  شرح احوال و دشواری های کتاب الأوامر العلائیّه،  کارشناسی ارشد، (دانشجو: لیلا بهروز)، ۱۳۹۱.

۳۰.  بررسی تطبیقی فضائل أخلاقی در شعر بهار و رصّافی، کارشناسی ارشد، (دانشجو: مریم فتحی)، ۱۳۹۱.

۳۱.  بررسی تطبیقی جلوه های پایداری در شعر محمود درویش و قیصر امین پور ، کارشناسی ارشد ، (دانشجو:عبد الله دربان ) ۱۳۹۲ .

۳۲.  مظاهر المقاومه فی شعر أحمد مطر ، کارشناسی ارشد ( دانشجو : مریم بمانی ) ۱۳۹۲ .

۳۳.  تلقی الشواربی من شعر حافظ الشیرازی ، کارشناسی ارشد (دانشجو: منیژه تیموری ) ۱۳۹۲ .

۳۴.  مظاهر الأخلاق فی شعر شوقی و پروین ، کارشناسی ارشد ( دانشجو :منصور افرا ) ۱۳۹۲ .

۳۵.  مظاهر المقاومه فی شعر الشهید علی فوده ، کارشناسی ارشد ( دانشجو : مرضیه زیبنده ) ۱۳۹۳ .

۳۶.   تنوع خطابهای قرآنی در دوران مکی ، کارشناسی ارشد ( دانشجو: حسین درستکار ) ۱۳۹۲ .

۳۷.  دلاله اللون فی شعر محمد الماغوط ، کارشناسی ارشد (دانشجو :  صبیه ظفر آبادی ) ۱۳۹۲ .

۳۸.  نقد و بررسی کهن الگوها در شعر بلند الحیدری ، کارشناسی ارشد ( دانشجو : مرضیه فیروز پور ) ۱۳۹۲ .

۳۹.  بررسی تصویر هنری در شعر پایداری فلسطین ، مطالعه موردی عزالدین المناصره ،کارشناسی ارشد (دانشجو : مریم السادات میرقادری ) ۱۳۹۱ .

۴۰.   جلوه های پایداری در قصه های کوتاه علی الحجازی ،کارشناسی ارشد ،( دانشجو : زینب انصاری ) ۱۳۹۲ .

۴۱.  بررسی و تحلیل سبک نوشتاری متون طب سنتی به زبان عربی ، کارشناسی ارشد (دانشجو: فریبا سلطانی فر ) ۱۳۹۲ . .

۴۲.  النقد والتحلیل للمنهج الزمنی فی تاریخ الأدب العربی ، کارشناسی ارشد،(رؤیا محمدی )۱۳۹۳ .

۴۳.  تلقی إبراهیم الشواربی ومحمد الفراتی من أشعار حافظ الشیرازی،کارشناسی ارشد،(دانشجو:مریم عباسعلی نژاد)۱۳۹۳ .

۴۴.  مظاهر الغزل العفیف فی شعر عبد العزیز سعود البابطین،کارشناسی ارشد، ( دانشجو:عفت مردانی) ۱۳۹۴ .

۴۵.  الصوره الشعریه فی شعر عبد العزیز سعود البابطین،کارشناسی ارشد،(دانشجو:علی خطیبی ) ۱۳۹۴ .

۴۶.   تلقی علی عباس زلیخه من شعر حافظ الشیرازی ( عشرین غزلا )  کارشناسی ارشد (دانشجو:فاطمه برزگر)۱۳۹۵

۴۷.  انتظار الموعود فی أشعار شعراء السعودیه و الإیرانیه ( دراسه مقارنه ) کارشناسی ارشد، (دانشجو: علی طاهری)۱۳۹۶

۴۸.  نسیم شمال وأحمد مطر وأشعارهما السیاسیّه (دراسه مقارنه نقدیه ) کارشناسی ارشد ( دانشجو: کوثر تقوایی فر) دی ماه ۱۳۹۵ 

۱۵ نظر

 1. سلام دکتر
  سایت شما خیلی خوب بود ان شا الله شاهد مطالب جدید دیگر نیز باشیم.

 2. سلام استاد بزرگوار
  بسیار به خود می بالم که نامم در لیست دانشجویان شما قرار گرفته است. این جانب همیشه قدردان رهنمودهای فاضلانه ی جنابعالی برای به نتیجه رسیدن پایان نامه ام می باشم. امید که همیشه موفق باشید.

 3. با عرض سلام و احترام خدمت استاد عزیز و بزرگوارم
  ای نماد علم
  ای نماد اخلاق
  ای نماد استواری
  ای نماد تلاش
  نمی دانم با چه الفاظی تمامی ویژگی های شما را بیان کنم که من بعد از ائمه اطهار (ع) شما را الگوی خودم می دانم (و لا أزکی علی الله أحدا) مایه افتخار بنده است که ۴ سال دانشجوی دانشگاه شیراز بودم و دانشگاه شیراز را با شما شناختم و اگر دانشگاه شیراز دانشگاه شیراز شده است بخاطر وجود اساتید گرانقدری امثال شماست.
  اسم و آدرس ایمیل اشتباهی وارد کردم تا به دور از شایبه تملق گویی بتوانم عرض ارادت کنم.

 4. با سلام ب استاد عزیز و مهربانم!
  استاد عزیزم از اینکه نام خودم را در میان نام دانشجویانتان میبینم بسی به خودم مبالم.
  من حقیر همیشه دعاگوی شما بوده و هستم.
  از شما درس ادب اموختم و بس.
  امیدوارم همیشه سالم‌ و تندرست باشید. ان شاءالله.

  ای قیل و ای قال تو خوش. وی جمله احوال تو خوش
  سال تو خوش ماه تو خوش ای سال و مه چاکر تو را.
  یا علی…

  • سیّد فضل الله میرقادری

   شکرا جزیلا.. من بدایه لیله الحیاه إلی مطلع فجر الحیاه المثالیه علیک سلام الله وسلامی…أعطاک الله کل خیر الدنیا والآخره …

 5. السلام علیکم و رحمه الله و برکاته

  أستاذی الفاضل…
  لکم منّی کلّ الثناء و التقدیر بعدد قطرات المطر و ألوان الزهر و شذی العطر علی جهودک القیمه فی سبیل العلم و التعلیم.
  فجزاکم الله عنّی کلّ خیر و بارک فی جهودکم و أدامکم ذخراً للعلم و المعرفه، و عوناً لکلّ متعطّش للارتواء من بحور اللغه العربیه و آدابها.

 6. ببخشید لطفا پایان نامه ام درباره سید قطب است میخواهم که این پایان نامه را برایم کمک کنید

  • سیّد فضل الله میرقادری

   سلام..ابتدا استاد راهنما تعیین فرمایید..سپس استاد مشاور… اگر کاری از دست ما بر آید و مراجعه فرمایید در خدمتیم…

پاسخی بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*