۳۰ تیر ۱۳۹۷
خانه / بایگانی نویسنده: سیّد فضل الله میرقادری

بایگانی نویسنده: سیّد فضل الله میرقادری

رجالٌ أبطالٌ

رجالٌ أبطالٌ

فی ذکری شهداء الثوره الإسلامیه و الدفاع المقدس د. میرقادری جامعه شیراز هناک رجالٌ راحُوا و بقیتُ رجالٌ أبطالْ مَضَوا مِنَ النیرانِ و جَاوَزُوا الجُدرانْ رجالٌ أبطالٌ، رجالٌ مِنَ النُّور، رجالٌ مِن الـماسْ مِنَ الزّهرِو الآسْ راحُوا و بَقیتُ ! ذَهبوا و غَابوا غَابوا و ذَابوا فی حُبِّ الحَبیبْ و أنا بَقیتُ وراءَ شُبَّاک «یا نَصیبْ!» راحُوا کأنَّهم قَطَعُوا البَـرَّ ... بیشتر بخوانید »

اندیشه پاک،زندگی ایده آل

اندیشه

  اگر سؤال شود: کدام سلسله قوانین است که سعادت و بهروزی انسان را از ابتدای زندگی تا بی نهایت تأمین و تضمین می کند ؟کدام راه و روش و آیین است که بدون کم و کاست و بطور تضمینی و بدون افراط و تفریط و بدون آسیب پذیری ، هستی انسان را به رسمیت می شناسد واو را بسوی ... بیشتر بخوانید »