۳۰ مرداد ۱۳۹۸
خانه / بایگانی برچسب ها : کشف الاسرار

بایگانی برچسب ها : کشف الاسرار

۶- آیت تسمیت در کشف‎الأسرار میبدی

آيت تسميت در كشف‎الأسرار ميبدي

‏سرشناسه : م‍ح‍م‍دب‍ی‍گ‍ی‌، ش‍اه‍رخ‌ ‏عنوان و نام پدیدآور : آی‍ت‌ ت‍س‍م‍ی‍ت‌ در ک‍ش‍ف‌ الاس‍رار و ع‍ده‌ الاب‍رار/ ت‍ال‍ی‍ف‌: ش‍اه‍رخ‌ م‍ح‍م‍دب‍ی‍گ‍ی‌، ف‍ض‍ل‌ ال‍ل‍ه‌ م‍ی‍رق‍ادری‌ ‏مشخصات نشر : ش‍ی‍راز : م‍ل‍ک‌ س‍ل‍ی‍م‍ان‌ ، ۱۳۸۲. ‏مشخصات ظاهری : [۲۵۴] ص‌ ‏شابک : ‎۹۶۴-۹۳۵۹۳-۵-۴۲۴۰۰۰ ری‍ال‌ : ‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌ ‏یادداشت : ف‍ارس‍ی‌ چ‍ک‍ی‍ده‌ ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ‏یادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Ayat ... بیشتر بخوانید »