19 سپتامبر 2020
خانه / کتب / 6- آيت تسميت در كشف‎الأسرار ميبدي
6- آيت تسميت در كشف‎الأسرار ميبدي
آيت تسميت در كشف‎الأسرار ميبدي

6- آيت تسميت در كشف‎الأسرار ميبدي

‏سرشناسه : م‍ح‍م‍دب‍ی‍گ‍ی‌، ش‍اه‍رخ‌
‏عنوان و نام پديدآور : آی‍ت‌ ت‍س‍م‍ی‍ت‌ در ک‍ش‍ف‌ الاس‍رار و ع‍ده‌ الاب‍رار/ ت‍ال‍ی‍ف‌: ش‍اه‍رخ‌ م‍ح‍م‍دب‍ی‍گ‍ی‌، ف‍ض‍ل‌ ال‍ل‍ه‌ م‍ی‍رق‍ادری‌
‏مشخصات نشر : ش‍ی‍راز : م‍ل‍ک‌ س‍ل‍ی‍م‍ان‌ ، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : [۲۵۴] ص‌
‏شابک : ‎964-93593-5-4۲۴۰۰۰ ری‍ال‌ :
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ارس‍ی‌ چ‍ک‍ی‍ده‌ ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
‏يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Ayat Tasmyyat. by: shahrokh Mohammad beygi Abolfazl Mirghader‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۲۵۳ – ۲۵۱؛ و ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏عنوان دیگر : ک‍ش‍ف‌ الاس‍رار وع‍ده‌ الاب‍رار. ش‍رح‌
‏موضوع : م‍ی‍ب‍دی‌، اح‍م‍دب‍ن‌م‍ح‍م‍د، ق‍رن‌ ۶ق‌. ک‍ش‍ف‌ الاس‍رار و ع‍ده‌ الاب‍رار — ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : ت‍ف‍اس‍ی‍ر (ب‍س‍م‌ ال‍ل‍ه‌ ال‍رح‍م‍ن‌ ال‍رح‍ی‍م‌)
‏موضوع : ت‍ف‍اس‍ی‍ر ع‍رف‍ان‍ی‌ — ق‍رن‌ ق‌۶
‏شناسه افزوده : م‍ی‍ب‍دی‌، اح‍م‍دب‍ن‌، ق‍رن‌ ۶ق‌. ک‍ش‍ف‌ الاس‍رار و ع‍ده‌ الاب‍رار. ش‍ارح‌
‏شناسه افزوده : م‍ی‍رق‍ادری‌، ف‍ض‍ل‌ ال‍ل‍ه‌ ، – ۱۳۳۷
‏رده بندی کنگره : BP۱۰۰‭/م‌۹ک‌۵۰۲۳۸ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۱۷۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۴۰۳۲۳

پاسخی بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*