17 می 2021
خانه / جوايز ، نشان ها و تقديرنامه ها

جوايز ، نشان ها و تقديرنامه ها

1. دريافت لوح تقدير و جايزه‌ي ويژه به عنوان دانش‌آموخته‌ي رتبه اول دانشگاه تربيت معلم تهران در دوره‌ي كارشناسي.
2. دريافت لوح تقدير و جايزه‌ي ويژه به عنوان دانش‌آموخته‌ي رتبه اول دانشگاه تهران در دوره‌ي كارشناسي ارشد.
3. دريافت لوح سپاس و جايزه‌ي ويژه به عنوان پژوهشگر نمونه‌ي دانشگاه شيراز در سال 1384.
4. دريافت لوح سپاس و هديه به عنوان استاد نمونه از طرف دانشجويان بخش عربي در سال 1383.
5. دريافت لوح سپاس و جايزه به عنوان استاد نمونه از طرف دانشجويان رشته زبان و ادبيات عربي دانشگاه شيراز ، سال1384.
6. دريافت لوح سپاس و جايزه ويژه به عنوان مؤلف كتاب‌هاي درسي در سال 1384.
7. دريافت لوح تقدير و جايزة ويژه به مناسبت تأليف كتاب شعر تأملي در ادبيات عربي معاصر، 1386.
8. دريافت لوح تقدير و جايزة ويژه به عنوان عضو هيأت رئيسه و داور علمي كنگرة سراسري فاطمه‌شناسي، بهمن 1375.
9. دريافت لوح تقدير و جايزه ويژه به عنوان استاد نمونه پژوهشي دانشكده ادبيات و علوم انساني، در سال 1386.
10. دريافت لوح تقدير و جايزه ويژه و پايه تشويقي به عنوان استاد نمونه آموزشي در دانشكده ادبيات و علوم انساني، سال 1386.
11. دريافت لوح سپاس از معاونت فرهنگي دانشگاه جهت شركت در مراسم معارفه دانشجويان جديد.
12. دريافت لوح تقدير و جايزة ويژه به مناسبت تأليف دو كتاب درسي، در هفته معلّم، اردي‌بهشت ماه 88.
13. دريافت لوح تقدير و جايزه ويژه به جهت شركت فعال در برنامه هاي فرهنگي دانشگاه، آذرماه 1388.
14. دريافت لوح تقدير از معاونت فرهنگي دانشگاه به جهت حضور در خوابگاه هاي دانشجويي و بحث و تبادل نظر پيرامون مسائل فرهنگي، 1387.
15. دريافت لوح تقدير و جايزه ويژه از ناظر عالي سبك جنگاوران كنگ فو استان فارس 1390.
16. دريافت لوح تقدير و جايزه ويژه از معاونت آموزشي دانشگاه جهت چاپ سوم كتاب قوائد كاربردي زبان عربي و چاپ كتاب مرواريد شرق، 1390.
17. دریافت لوح تقدیر وجایزه ویژه وپایه تشویقی به عنوان پژوهشگر برگزیده دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه در سال 1390.
18. دریافت لوح تقدیر و جایزه ویژه به مناسبت چاپ دو کتاب الغایة المنشوده و ادبیات تطبیقی و تجدید چاپ کتاب کتابة الرسائل در سال 1390.
19. دریافت لوح تقدیر و جایزه ی ویژه به عنوان مؤلف کتاب: نقد و بررسی تطبیقی خمریات رودکی و ابونؤاس، و کتاب مشترک: الغایة المنشودة (مکالمه1) و تجدید چاپ کتاب: کتابة الرّسائل و فنّ التّلخیص، اردیبهشت 1391.
20. دريافت لوح تقدير و جايزه ويژه به عنوان مولف كتاب مشترك ” روائع من النصوص العرفانية ” اردي بهشت 92 .

4 نظر

  1. با سلام خدکت استاد بزرگوار … لطفاً افتخارات اخیر را نیز وارد کنید تا رشد علمی مداوم شما عیان تر از هر روز باشد…

پاسخی بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*