17 می 2021
خانه / کتب / 9- دی‍وان‌ م‍ن‍س‍وب‌ ب‍ه‌ ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌
9- دی‍وان‌ م‍ن‍س‍وب‌ ب‍ه‌ ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌
dav

9- دی‍وان‌ م‍ن‍س‍وب‌ ب‍ه‌ ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌

‏سرشناسه : ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌ (ع‌) ، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ -‌۴۰ق.
‏عنوان قراردادی : دی‍وان‌. ف‍ارس‍ی‌ – ع‍رب‍ی‌
‏عنوان و نام پديدآور : دی‍وان‌ م‍ن‍س‍وب‌ ب‍ه‌ ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ / ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌ م‍ی‍رق‍ادری‌
‏مشخصات نشر : ش‍ی‍راز: ن‍وی‍د ش‍ی‍راز، ۱۳۸۵.
‏مشخصات ظاهری : ۳۰۲ص.
‏شابک : ۳۵۰۰۰ریال‏‫: ‎964-358-307-4‬‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏موضوع : ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ — ق‍رن‌ ۱۰ق‌. — ت‍رج‍م‍ه‌ش‍ده‌ ب‍ه‌ف‍ارس‍ی‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ — ت‍رج‍م‍ه‌ش‍ده‌ از ع‍رب‍ی‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ — ق‍رن‌ ۱۰ق.
‏شناسه افزوده : م‍ی‍رق‍ادری‌، ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۳۷- ، م‍ت‍رج‍م‌.
‏رده بندی کنگره : PJA۳۱۰۶‭/د۹۰۳۳
‏رده بندی دیویی : ۸۹۲/۷۱۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۲۹۲۸۷

پاسخی بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*