28 نوامبر 2021
خانه / کتب / 4- منظومه‎ي هستي
4- منظومه‎ي هستي
منظومه‎ي هستي

4- منظومه‎ي هستي

‏سرشناسه : م‍ی‍رق‍ادری‌، سیدف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌، ‏‫۱۳۳۷ -‏
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ن‍ظوم‍ه‌ ه‍س‍ت‍ی‌: [ب‍ازن‍وی‍س‍ی‌ و ت‍ل‍خ‍ی‍ص‌ ش‍رح‌ دی‍وان‌ م‍ن‍س‍وب‌ ب‍ه‌ ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌) اث‍ر ق‍اض‍ی‌ م‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌ م‍ی‍ب‍دی‌ ی‍زدی‌]/ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌ م‍ی‍رق‍ادری‌؛ زی‍رن‍ظر اک‍ب‍ر ای‍ران‍ی‌ و ع‍ل‍ی‍رض‍ا م‍خ‍ت‍ارپ‍ور؛ [ب‍رای‌] س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ی‌ ج‍وان‍ان‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: اه‍ل‌ ق‍ل‍م‌‏‫، ۱۳۸۱.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ ۱۳۴ص.‬
‏فروست : ک‍ارن‍ام‍ه‌ دان‍ش‍وران‌ ای‍ران‌ و اس‍لام‌‭۴۴؛‬.
‏شابک : ‏‫۸۵۰۰ ری‍ال‌‏‬‏‫‭964-5568-91-9 : ‬‏‬ ؛ ‏‫‭978-964-808-416-0 :‬‏‬ ؛ ‏‫۱۱۵۰۰ریال(چاپ دوم)‏‬
‏يادداشت : چاپ دوم : زمستان۱۳۸۲.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏عنوان دیگر : ش‍رح‌ دی‍وان‌ م‍ن‍س‍وب‌ ب‍ه‌ ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‍اال‍س‍لام‌.
‏موضوع : ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ – ۴۰ق‌. دی‍وان‌ — ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : م‍ی‍ب‍دی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ م‍ع‍ی‍ن‌ال‍دی‍ن‌، – ۹۱۱ق‌. ش‍رح‌ دی‍وان‌ م‍ن‍س‍وب‌ ب‍ه‌ ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‍اال‍س‍لام‌ — اق‍ت‍ب‍اس‍ه‍ا
‏موضوع : نثر فارسی–قرن ۱۴
‏موضوع : شعر فارسی — مجموعه‌ها
‏موضوع : شعر عربی — قرن‏‫ ۱ق.‏‬ — تاریخ و نقد
‏شناسه افزوده : ای‍ران‍ی‌، اک‍ب‍ر، ۱۳۴۱ -، ناظر
‏شناسه افزوده : م‍خ‍ت‍ارپ‍ور‌ ق‍ه‍رودی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ‏‫۱۳۴۳ -‏‬، ناظر
‏شناسه افزوده : م‍ی‍ب‍دی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ م‍ع‍ی‍ن‌ال‍دی‍ن‌، – ۹۱۱ق‌. ش‍رح‌ دی‍وان‌ م‍ن‍س‍وب‌ ب‍ه‌ ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‍اال‍س‍لام‌
‏شناسه افزوده : سازمان ملی جوانان
‏رده بندی کنگره : PIR۸۲۲۳‭/ی‌۴۷۵۲م‌۸ ۱۳۸۱
‏رده بندی دیویی : ۸‮ف‍ا‬۸/۸۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۲۷۸۴۱

پاسخی بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*