16 می 2021
خانه / کتب / 5- نامه‎نگاري به زبان عربي
5- نامه‎نگاري به زبان عربي
نامه‎نگاري به زبان عربي

5- نامه‎نگاري به زبان عربي

‏سرشناسه : م‍ی‍رق‍ادری‌، سیدف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌، ‏‫۱۳۳۷ -‏
‏عنوان و نام پديدآور : ک‍ت‍اب‍ه‌‌ال‍رس‍ائ‍ل‌ ب‍ال‍ل‍غ‍ه‌‌ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ و ف‍ن‌ ال‍ت‍ل‍خ‍ی‍ص‌: (ن‍ام‍ه‌ن‍گ‍اری‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ و خ‍لاص‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌)/ ال‍دک‍ت‍ور س‍ی‍د ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌ م‍ی‍رق‍ادری‌.
‏وضعيت ويراست : [ویراست؟].
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)‏‫، ۱۳۸۲.‏‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏‏۲۷۹ص.
‏فروست : س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌)‏‫؛ ۶۷۶‏‬. زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‌‏‫؛ ۲۱.‏‬
‏شابک : ‏‫‏‏۱۳۵۰۰ری‍ال‌‏‬‏‬‮‬‏‫:‏ ‫‭‭‭‎964-459-714-1 ‬‏‬‏‬ ؛ ‏‫۱۷۵۰۰ ریال ‮‬(چاپ دوم)‮‬‬ ؛ ‏‫۲۶۰۰۰ ریال‏‬‏‬‮‬‏‫: چاپ سوم‏‬‏‬‏‫‭‭‭978-964-459-714-5 :‏‬‏‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : عربی.
‏يادداشت : ‏‫‏‏‏پ‍شت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ لات‍ی‍ن‍ی‌ش‍ده‌: ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‎Dr. S. F. Mirqaderi letter writing in Arabic‬.
‏يادداشت : چاپ دوم: بهار ۱۳۸۵.
‏يادداشت : چاپ سوم: بهار ۱۳۸۶.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۲۷۷] – ۲۷۹؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏موضوع : نامه‌نگاری عربی
‏موضوع : ‏‫چکیده‌نویسی
‏موضوع : زبان عربی — انشا و تمرین
‏موضوع : نگارش علمی و فنی
‏شناسه افزوده : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها‏‫ (سمت)
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭‭‭‭PJ۶۱۶۱‏‫‭‭‭‭‭/م‌۹۴ک‌۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‭‭‭‭۴۹۲/۷۶
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۴۹۵۸

پاسخی بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*