16 می 2021
خانه / وب نگاشت

وب نگاشت

اندیشه پاک،زندگی ایده آل

اندیشه

  اگر سؤال شود: کدام سلسله قوانین است که سعادت و بهروزی انسان را از ابتدای زندگی تا بی نهایت تأمین و تضمین می کند ؟کدام راه و روش و آیین است که بدون کم و کاست و بطور تضمینی و بدون افراط و تفریط و بدون آسیب پذیری ، هستی انسان را به رسمیت می شناسد واو را بسوی ... بیشتر بخوانید »