4 آگوست 2020
خانه / بایگانی برچسب ها : ادب

بایگانی برچسب ها : ادب

3- جايگاه كلام نبوي در ادب عربي

جايگاه كلام نبوي در ادب عربي

‏سرشناسه : م‍ی‍رق‍ادری‌، ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌، – ۱۳۳۷ ‏عنوان و نام پديدآور : ج‍ای‍گ‍اه‌ ک‍لام‌ ن‍ب‍وی‌ در ادب‌ ع‍رب‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌ م‍ی‍رق‍ادری‌ ‏مشخصات نشر : ش‍ی‍راز: ت‍وح‍ی‍دی‌، ۱۳۸۰. ‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۸۷ ‏شابک : ‎964-90179-5-x‬۱۲۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-90179-5-x‬۱۲۰۰۰ری‍ال‌ ‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌ ‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۲۸۷ – ۲۸۳؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌ ‏موضوع : ن‍ث‍ر ع‍رب‍ی‌ — ت‍اث‍ی‍ر ح‍دی‍ث‌ ‏موضوع ... بیشتر بخوانید »