4 آگوست 2020
خانه / بایگانی برچسب ها : امام علی

بایگانی برچسب ها : امام علی

9- دی‍وان‌ م‍ن‍س‍وب‌ ب‍ه‌ ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌

‏سرشناسه : ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌ (ع‌) ، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ -‌۴۰ق. ‏عنوان قراردادی : دی‍وان‌. ف‍ارس‍ی‌ – ع‍رب‍ی‌ ‏عنوان و نام پديدآور : دی‍وان‌ م‍ن‍س‍وب‌ ب‍ه‌ ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ / ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌ م‍ی‍رق‍ادری‌ ‏مشخصات نشر : ش‍ی‍راز: ن‍وی‍د ش‍ی‍راز، ۱۳۸۵. ‏مشخصات ظاهری : ۳۰۲ص. ‏شابک : ۳۵۰۰۰ریال‏‫: ‎964-358-307-4‬‬‬ ‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا ‏موضوع : ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ — ... بیشتر بخوانید »