19 ژانویه 2022
خانه / بایگانی برچسب ها : منظومه

بایگانی برچسب ها : منظومه

4- منظومه‎ي هستي

منظومه‎ي هستي

‏سرشناسه : م‍ی‍رق‍ادری‌، سیدف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌، ‏‫۱۳۳۷ -‏ ‏عنوان و نام پديدآور : م‍ن‍ظوم‍ه‌ ه‍س‍ت‍ی‌: [ب‍ازن‍وی‍س‍ی‌ و ت‍ل‍خ‍ی‍ص‌ ش‍رح‌ دی‍وان‌ م‍ن‍س‍وب‌ ب‍ه‌ ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌) اث‍ر ق‍اض‍ی‌ م‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌ م‍ی‍ب‍دی‌ ی‍زدی‌]/ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌ م‍ی‍رق‍ادری‌؛ زی‍رن‍ظر اک‍ب‍ر ای‍ران‍ی‌ و ع‍ل‍ی‍رض‍ا م‍خ‍ت‍ارپ‍ور؛ [ب‍رای‌] س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ی‌ ج‍وان‍ان‌. ‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: اه‍ل‌ ق‍ل‍م‌‏‫، ۱۳۸۱.‬ ‏مشخصات ظاهری : ‏‫ ۱۳۴ص.‬ ‏فروست : ک‍ارن‍ام‍ه‌ دان‍ش‍وران‌ ای‍ران‌ و اس‍لام‌‭۴۴؛‬. ‏شابک ... بیشتر بخوانید »